Přírodní rezervace Studený vrch

Zpět | Zajímavosti a cíle > Přírodní zajímavosti > Lužické hory

Lužické hory

Česká Kamenice, 407 21

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Přírodní rezervace Studený vrch byla zřízena k ochraně původních lesních porostů, charakteristických pro Lužické hory.
 
 

Vrcholek se suťovými poli je řídce porostlý vzrostlou bučinou, v nižších polohách přistupuje i javor klen a ve vlhčích polohách též jasan, vzácněji i jilm a javor mléč. V bylinném podrostu se vyskytují kapraďorosty, bažanka vytrvalá, kyčelnice devítilistá i cibulkonosná, měsíčnice vytrvalá a náprstníky, hojná je netýkavka a mařinka vonná. Na Studenci a v okolí žijí kamzíci, kteří zde byli vysazeni na počátku 20. století.

Související články

Studený vrch
 
Studený vrch
Studený vrch
 
Náhled pro tisk