Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích

Zpět | Zajímavosti a cíle > Přírodní zajímavosti > Krkonoše

Krkonoše

Informace a rady pro návštěvníky CHKO, národních parků a přírodních rezervací.
 
 

Ve všech lokalitách se spřísněným režimem ochrany přírody je zakázáno:

 1. rušit klid a ticho,
 2. poškozovat skály, stromy vyrýváním nápisů, psaním, házením a svalováním kamenů,
 3. poškozovat schody, zábradlí, lavičky, informační tabule, značení a ostatní vybavení prohlídkových okruhů,
 4. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
 5. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů, rostlin, odchytávat volně žijící živočichy,
 6. kouřit v lese, rozdělávat ohně, tábořit, bivakovat,
 7. znečišťovat prohlídkové trasy odpadky,
 8. jezdit na koních, kolech mimo trasy a stezky k tomu určené a vyznačené,
 9. provádět bez souhlasu provozovatele veškeré hromadné nebo organizované sportovní akce,
 10. jezdit veškerými motorovými vozidly mimo vyhrazená parkoviště, motorová vozidla mýt nebo vyměňovat motorový olej,
 11. vstupovat mimo značené trasy,
 12. nechat volně pobíhat psy.
Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích
Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
Pravidla chování v CHKO,NP, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Náhled pro tisk