Augustiniánský klášter Česká Lípa

Zpět | Zajímavosti a cíle > Církevní stavby > Lužické hory

Lužické hory

nám. Osvobození 297
Česká Lípa, 470 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Klášter řádu sv. Augustina, tzv. obutých augustiniánů byl založen v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna. Na západě ke klášteru přiléhá čtyřkřídlý ambit s nárožními kaplemi. Uprostřed klášterního ambitu vytvořili v roce 1698 augustiniáni poutní místo stavbou kaple Loreta, která náleží k 48 českým loretám, napodobeninám Svaté chýše nazaretské.
 
 
Součástí kláštera je i klášterní kostel. Ten původní byl těžce poškozen požárem v roce 1661, stavba nového kostela začala v roce 1700 a v roce 1707 za hraběte Viléma Kounice byl kostel vysvěcen. Je zasvěcen Všem svatým a sv. Augustinovi. Při požáru města v roce 1820 shořela cibulová báň věže a byla nahrazena provizorním jehlancem, jenž zdobí kostel dodnes. Klášterní kostel byl v roce 1927 povýšen na baziliku minor, tj. papežský kostel, jak naznačuje znak papeže Pia XI. nad vchodem do baziliky.

V budově kláštera sídlí v současnosti vlastivědné muzeum a galerie, v kostele se konají bohoslužby a koncerty.
Augustiniánský klášter, autor: Jan Čelikovský
 

Církevní památky: kláštery

Augustiniánský klášter, autor: Jan Čelikovský
Augustiniánský klášter, autor: Jan Čelikovský
Augustiniánský klášter, autor: IC Česká Lípa
Augustiniánský klášter, autor: Jan Čelikovský
Koncert MHF Lípa Musica v bazilice Všech svatých, autor: Vít Černý
 
Náhled pro tisk