ENDEPL
Pohled z KozákovaPohled z Kozákova

Kozákov je se svými 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Na jeho vrcholu se nachází Riegrova turistická chata a kovová věž, jejíž ochoz ve výšce 24 metrů slouží jako rozhledna.

Státní zámek Mnichovo HradištěStátní zámek Mnichovo Hradiště

Původně renesanční zámek, postavený Václavem Budovcem z Budova, po Bílé hoře přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna.  

Zřícenina hradu Vranov - PantheonZřícenina hradu Vranov - Pantheon

Na strmém skalním bradle, které se vypíná vysoko nad Jizerou, byl na počátku 15. století postaven jeden z posledních hradů této oblasti, Vranov - Pantheon. Tvoří jednu z dominant Maloskalska. 

Prachovské skályPrachovské skály

Přírodní rezervace Prachovské skály patří k nejznámějším oblastem České republiky a je jednou z nejstarších přírodních rezervací v České republice.

Vyhledávání

Frýdlantské městské hradby

Jizerské hory

Telefon:+420 488 886 603
+420 488 886 604
E-mail:mic@mesto-frydlant.cz
Web:www.mesto-frydlant.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Městské hradby pro mnoho měst představovaly důležitý opevňovací prvek, umožňující uzavření a ochranu městského prostoru. Frýdlantské hradby jsou zděné, téměř kruhového obrysu, vystavěny z místního čediče, polygonálně opracovaného, v síle kolem 1 m. Hradby byly původně omítnuty a zpevněny kamennými věžemi třemi věžovitými branami. Hranolové věže původně převyšovaly hradbu a byly na městské straně otevřené.
 
 

Městské hradby s příkopem jsou připomínány již v urbáři k roku 1381, ale podle místní tradice byly hradby vystavěny již v roce 1304. Od roku 1571 byly hradby rekonstruovány, v letech 1599-1602 pod vedením mistra Marxe Vlacha (Spazia). Hradby byly udržovány do roku 1774, kdy po požáru města byly z části rozprodány, z části strženy a příkopy byly zasypány.

Na jižní straně byly hradby napojeny na ohradní zeď hřbitova kolem kostela a dosud jsou zachovány v jižní zdi budovy děkanství a drobného objektu č.p. 85. V budově děkanství je dochováno i torzo hranolové věže. Schodišťová vložená věžička je snad až renesanční.

Na východní straně směrem k severu jsou hradby dobře patrny mezi objektu č.p. 67 a č.p. 388 (budova Střední hospodářské školy), dále pak jako ohradní parcelní zeď za domy č.p. 67, 66 a 65, kde současně tvoří zadní obvodovou zeď bývalé požární zbrojnice (nyní bazar). Zde je zachováno torso další hranolové věže, která je dnes součástí dvorního stavení č.p. 56.

Na severní straně zmizely hradby za posledních sto let, část základů byla nalezena při budování novostavby pošty v roce 1977.

Na severovýchodní straně jsou zachovány zbytky hradeb za bývalou mlékárnou, kde je opět dochováno torzo hranolové věže a torzo „katovské branky“.

V hradební zdi stály vyjma hranolových věží nejprve dvě, později tři vstupní brány. V hlavní ose se nacházely Horní a Dolní brána. Horní brána s věží byla v ulici dnešní Čsl. Armády, situována vedle objektu staré pošty č.p. 67 (budova Střední hospodářské školy) a byla stržena v roce 1837. Dolní brána se nacházela v ulici Míru , stávala u domu č.p. 35 a snesena byla v roce 1931 , zato okrouhlá věž, která ji chránila byla stržena až roku 1888. Třetí brána, tzv. Nová byla znovu postavena roku 1792 v ulici Husova v empírovém slohu, přičemž její zbytky byly odstraněny až v roce 1947.

Frýdlantské městské hradby, autor: archiv města Frýdlant

Další historické památky: ostatní

Frýdlantské městské hradby, autor: archiv města Frýdlant
Frýdlantské městské hradby, autor: archiv města Frýdlant
Frýdlantské městské hradby, autor: Město Frýdlant
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load